מדבקות קיר דמויות מפורסמות

קעקועי קיר מס' 157
קעקועי קיר מס' 167
קעקועי קיר מס' 83
קעקועי קיר מס' 80
קעקועי קיר מס' 82
קעקועי קיר מס' 81
קעקועי קיר מס' 47
קעקועי קיר מס'  134
קעקועי קיר  מס' 169