מדבקות קיר שעון

קעקועי קיר מס' 135
קעקועי קיר  מס' 192
קעקועי קיר  מס' 191