מדבקות קיר Walls Of The Wild

ציפור- חוחית
ציפור- אדום החזה
ציפור- קרדינל
ציפור- עורבני כחול
ציפור- צ'יקאדי